SYKM


Haruki Murakami
Murakami Haruki
[1949-]
Trilogy of the Rat, narrator’s bar friend, plus a sequel:

Kaze no uta o kike (1979)
Hear the Wind Sing1 [1987]
APA: Wind2 [2015]

1973-nen no pinboru (1980)
Pinball, 19731 [1985]
APA: Pinball2 [2015]

Hitsuji o meguru boken (1982)
A Wild Sheep Chase [1989]

Dansu dansu dansu (1988)
Dance, Dance, Dance1 [1994]

 
Non-series:

Sekai no owari to hadoboirudo wandarando (1985)
Hard-Boiled Wonderland and the End of the World [1991]

Nejimaki-dori kuronikuru (1994-95)
The Wind-Up Bird Chronicle [1997]

1Q84 (2009)
1Q84 [2011]

Shikisai o motanai ta saki tsukuru to, kare no junrei no toshi (2013)
Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage3 [2014]

The Strange Library (2014) [novella]

 
Other fiction:

Noruwei no mori (1987)
Norwegian Wood [2000]

Kokkyo no minami, taiyo no nishi (1992)
South of the Border, West of the Sun [1998]

The Elephant Vanishes [1993] [SS]

Suputoniku no koibito (1999)
Sputnik Sweetheart [2001]

After the Quake [2002] [SS]

Umibe no Kafuka (2002)
Kafka on the Shore [2005] [YA]

Vintage Murakami [2004] [SS]

Afuta daku (2004)
After Dark [2007]

Blind Willow, Sleeping Woman [2006] [SS]

Men Without Women: Stories (2017) [SS]

First Person Singular: Stories (2021) [SS]

 
Non-fiction, true crime:

Andaguraundo (1997) & Yakusoku sareta basho de (1998)
Underground: The Tokyo Gas Attack and the Japanese Psyche [2000]

 
 

Home | Facebook | SYKM Store | SYKM Amazon | SYKM Kindle