SYKM


Polina Dashkova
[1960-]
Non-series thriller:

Logkiye shagi bezumiya (1998)
Madness Treads Lightly [2017] [review]